İcradan satılık mermer ocağı

ozbektas-mermer

İscehisar İcra Müdürlüğü, Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Tepecik mevkii, Bahçecik yolu üzerinde bulunan Özbektaş Mermer San. Tic. Ltd. Şti fabrikasını 1 milyon 320 bin 151,01 TL’den satışa çıkardı.

Verilen ilan şöyle;

İŞÇEHİSAR İCRA MÜDÜRLÜGÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2010/260 TALİMAT
SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ ADEDİ
SATILACAK GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Tepecik Mevkii, 1 pafta, 6202 parsel, 5807m2, tarla vasfında kayıtlı taşın-mazdır. Taşınmaz İscehisar, Bahçecik yolu üzerinde olup sanayi imar planı dahilindedir. Taşınmaz üzerinde Özbektaş Mermer San.Tic.Ltd.Şti. fabrikası bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde;

a-İdari Bina : İki katlı, yığma kargir sistemle inşa edilmiş 20 yıllık bina olup; inşaat alanı 9,10×4,10=37,31 m2’dir. Zemin kata girişte mutfak, antenin girişinin sağ tarafında yemekhane sol tarafında ise yazıhane bulunmaktadır. Binanın sol tarafından üst kata çıkılmakta olup 5,57×4=22,28 m2 alanında iki odalı yazıhane bulunmaktadır. 15,03 m2’lik kısım ise teras olarak kullanılmaktadır. Değeri: 12.335,13 TL’dir.
b-Mermer Yarma Binası: İdari binanın yanında yarı kargir sistemde inşa edilmiş 10,42×10,46=108,99m2 alana sahip, zemini mozaik beton kaplı, duvarlar sıva üzeri plastik badanalı çatısı ise ahşap makas çatı üzeri gal¬vaniz sac örtülüdür. Değeri: 22.560,93TL’dir
c-Trafo odası: Mermer yarma binasından girilen ve fabrikanın trafosunun muhafaza edildiği 6,13m2’lik alana sahipdir. Değeri: 246,12 TL’dir.
d-Mermer Katrak bölümü : Mermer yarma binasına bitişik olan mermer katarak bölümü yarı yığma kargir olarak inşa edilmiş yaklaşık 113,07m2 alanında olup, iç ve dış duvarları sıvalı çelik çatı üzeri atermit örtülüdür. Değeri: 10.769,92 TL’dir.
e-Çökeltme havuzları: Mermer katarak binası ile malzeme odası arasında betonarme perde şeklinde inşa edilmiş 6 gözlü çökeltme ve su havuzları bulunmaktadır. Yaklaşık alanı ise 11,30×7,65=86,44m2’dir. A Değeri: 13.030,83 TL’dir.
f-Malzeme deposu : Çökeltme havuzlarının hemen sağ tarafında bulunan tek katlı yarı yığma kargir sistemle inşa edilmiş 4,90×7,65=37,49 m2 alanında iç ve dış duvarları sıvalı, çelik çatı üzeri atermit örtülüdür. Değeri: 3.570,92 TL’dir.
g-Fabrika binası : Prefabrik beton yapı elemanları ile inşa edilmiş ve 12×40=480m2 alanında olan fabrika binasının zemini mozaik kaplama, iç ve dış duvarları sıvalı, çelik çatı makas üzeri atermit örtülüdür. Değeri: 99.360,00 TL’dir.
h-WC binası : Mermer fabrikası karşısında tek katlı yapılmış 5,76 m2’lik alana sahip basit binadır. Değeri: 315,36 TL’dir.
ı- Taş duvarlar : Taşınmaz etrafı taş duvarlarla çevrilidir.Uzunluğu 318,59m’dir.Yüksekliği ise ortalama 1,10m’dir. Değeri: 19.187,14 TL’dir.
j-Beton saha : 6202 parselin üzerinde bulunan taşınmazların önünde 4×82=328m2’lik beton sahadır. Değeri : 4.364,66TL
k-Arsa : Taşınmaz İscehisar İlçesi, Tepecik mevkininde olup taşınmaz arsa vasfındadır. Belediye İmar planında sanayi bölgesinde kalmaktadır. Taşınmaz önünden Bahçecik köyü yolu asfaltının geçtiği, belediye hizmetlerinden yararlandığı, ulaşım sorununun olmadığı, düz bir topografik yapıya sahiptir. Değeri: 754.910,00 TL’dir. Özbektaş Mermer Fabrikası içerisinde bulunan makineler ile gezen vinç değerlendirilmesine;
1. Forklift 3 ton kapasiteli (Kamutsu) 30NT-11 1 adet 20.000 TL
2. Dış Vinç 25 Ton kapasiteli-Ceylan Makine 2003 model 1 adet 35.000 TL
3. Dış vinç 35 ton kapasiteli-Ceylan makine 1991 model 1 adet 40.000 TL
4. Pah makinesi Çiftyıldız marka 2004 model 1 adet 14.000 TL
5. Baş kesme makinesi Ahmetoğlları Marka 2009 model 1 adet 6.000 TL
6. ST makinası-Akdemir makine 1992 model 1 adet 28.000 TL
7. Yan kesme makinesi (trimming-hassas kesme) 2010 model-YMS marka 1 adet 3.500 TL
24.000 TL 24.000 TL
6.000 TL 33.000 TL 45.000 TL 46.000 TL 14.000 TL 11.000 TL
4.000 TL 23.000 TL
3.000 TL
379.500 TL
1.320.151,01 TL
8. Yatay Yarma makinesi 6 kafalı-Gönmaksan marka 2009 model 1 adet
adet
adet
adet
adet
adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
9. Otomatik cila makinesi-MKS marka 1996 model 10+2 kafalı
10. Baş kesme makinesi (trimming)-Diyar makine 2006 model
11. Köprü Kesme Makinesi-Mermaş marka 1998 model
12. Katrak makinesi 42 lamalı Sermak makine 1996 model
13. Katrak Makinesi 42 lamalı Sermak Makine 1998 model
14. İc Vinç 5 ton kapasiteli Ceylan Makine
15. Dikey yarma makinesi Ankara Mak.san. 1989 model
16. Yan kesme makinesi Ankara Mak.San. 1992 model
17. Trafo 250KVA direği ve diğer aksamı ile birlikte
18. Çamur Pompası elektrik motoru ile birlikte
TOPLAM
Arsa+Yapılar+Makine Toplamı
SATILACAK GAYRİMENKULUN DEĞERİ : 1.320.151,01.-TL
3İRİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ : 19.03.2012 Saat: 14.00-14.10
KİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ : 29.03.2012 Saat: 14.00-14.10
SATIŞ ŞARTLARI :
I- Satış yukarıdaki şartlarda İscehisar İcra Müdürlüğü odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artır nada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç nek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle yukarıdaki şartlarda ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanı sonunda gösterilen müddet solunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını julması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar toplamından fazla olması ve bundan başka, pa-aya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
1- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV, ihale damga vergisi, 1/2 tapu alım harcı masrafları ile tahliye ve teslim giderleri alıcıya aittir.
Tellaliye ücreti, 1/2 satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Alacağa mahsuben satış halinde ihale bedelinden karşılanacak giderler ek satış avansı olarak alacaklıdan tahsil olunur. 5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere da-r olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
I- Satış bedeli hemen ve verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğiyle ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
i- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği verilebilir.
i- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2010/260 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19.01.2012
İ.I.K. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
www.bik.gov.tr (Basın :6655)

Facebook Yorumları

Yorum